Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, br. 25/13).

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona “obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom”.

Pravo na pristup informacijama kojima raspolaže ili nadzire Turistička zajednica Požeško-slavonske županije uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem Obrasca zahtjeva za pristup informacijama službeniku za informiranje Turističke zajednice Požeško-slavonske županije:

Pisanim putem na adresu:
Turistička zajednica Požeško-slavonske županije
Službenik za informiranje
Županijska 7
34000 Požega

Putem elektroničke pošte:
kontakt@tzzps.hr

Telefaxom:
+385 034 290 223

Telefonom:
+ 385 034 290 262

Odluka – službenik za informiranje

– Zahtjev-za-pristup-informacijama

Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija

Obrazac-3-Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije

X
Skip to content