Digitalni nomadi

hr

Bogata povijesno-kulturna baština poziva Vas na otkrivanje i upoznavanje s vrijednim znamenitostima, gdje na jednom području možete posjetiti povijesno-kulturne spomenike koji su karakteristični za pojedina vremenska razdoblja u kojima su nastajali.

Prirodna baština odlikuje se raznolikošću biljnih i životinjskih vrsta, parkovima prirode, šumama, ruralnim područjima, vinogradima i mnogobrojnim biciklističkim stazama.

Vinarstvo je duga tradicija ovog područja koje je podijeljeno na tri vinogorja na kojima su uspostavljene i tri vinske ceste. Ovo područje iznjedrilo je brojna kvalitetna i vrhunska vina, koja su prepoznatljiva u Hrvatskoj, ali i u svijetu.

Pomiješamo li autentičnost, domaće proizvode, neizmjernu gostoljubivost i stoljetnu vinarsku tradiciju, dobit ćemo Okuse Zlatne Slavonije. Prepustite im se!

en

Rich historical and cultural heritage invites you to reveal and acquaint themselves with valuable landmarks, where in one place visitors can see historical and cultural landmarks which are characteristic to certain time periods in which landmarks came to be. 

Natural heritage is characterized by the diversity of plants and animal species , nature parks, forests, rural areas, vineyards and numerous bike paths.

Viniculture has a long tradition in these parts that are divided in three main vineyards that have three wine roads established. This area has given numerous top quality and top shell wines famous in Croatia and the World also.

If we mix authenticity, homemade products, immeasurable hospitality and centuries-old wine tradition, the results are the flavours of Golden Slavonia. Immerse yourself in them!

X
Skip to content