Požeška gora

Površina značajnog krajobraza „Požeška gora“ iznosi 396,85 ha.

TZPZSL
Lokacija
Požega
Kontakt
Adresa: 34000, Škrabutnik
Broj telefona:
Email:
Internet stranica:

Zaštićeno područje prostire se na dva grebena Požeške gore (Sokolovac i Veliki Kamen) koji se između tri potoka (Komušanac, Vučjak i Drškovački potok) spuštaju smjerom jugozapad-sjeveroistok prema gradu Požegi.

X
Skip to content