Park u Trenkovu

Park u sklopu kojeg se nalazi Trenkov dvorac upisan je u Registar zaštićenih objekata prirode kao spomenik parkovne arhitekture 1964. godine.

Lokacija
Općina Trenkovo
Kontakt
Adresa:
Broj telefona:
Email:
Internet stranica: https://http//www.priroda-psz.hr/zasticena-podrucja/park-u-trenkovu.html

Park zahvaća površinu od 5,20 ha, a obiluje brojnim domaćim vrstama i većim brojem egzota kao npr. grčki hrast ili razna kultivirana stabla jasena, johe i lipe hrastovi, lipe, grabovi,javori, smreke, borovi.

X
Skip to content