Park u Lipiku

Park se prostire na površini od 10,4 ha.

Park u Lipiku
Lokacija
Lipik
Kontakt
Adresa: Ul. Marije Terezije 6, 34551, Lipik
Broj telefona:
Email:
Internet stranica: https://http//www.priroda-psz.hr/zasticena-podrucja/park-u-lipiku.html

Park Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju u Lipiku nastao je krajem 19.stoljeća, a  spomenikom parkovne arhitekture proglašen je 1965. godine. Perivoj je do danas sačuvan na izvornoj površini i bez bitnih promjena perivojne kompozicije.

X
Skip to content