Rudina

Ovaj utvrđeni kompleks ispod padina Psunja predstavlja jedan od najvažnijih sakralnih spomenika srednjeg vijeka u Slavoniji.

Lokacija
Brestovac
Kontakt
Adresa:
Broj telefona:
Email:
Internet stranica:

Romanička crkva i benediktinska opatija sv. Mihovila iz 12.st. sa kamenim klesancima (konzolama) – čuvenim rudinskim glavama, predstavlja najbogatije ostvarenje romaničke plastike u kontinentalnoj Hrvatskoj. Ovdje je pronađen prvi hrvatski natpis pisan latinicom – BRAT IAN, glagoljski natpis koji označava 1129. godinu, latinski natpis i bosančica iz 15. stoljeća.

X
Skip to content