Kurija Kušević

Kurija Kušević sagrađena je najvjerojatnije u 18. stoljeću, iako većinom sadrži stilske karakteristike 19. stoljeća.

Kurija Kušević
Lokacija
Kuzmica (Grad Pleternica)
Kontakt
Adresa:
Broj telefona:
Email:
Internet stranica:

Kurija Kuševića najpoznatija je po Svetozaru Kuševiću, po kojem je i dobila ime, pravniku i narodnom zastupniku. Iako građevina nema određenu klasu kulturnog dobra, riječ je o povijesnoj građevini (kuriji) kakvih je na području naše županije vrlo malo. Kurija u Kuzmici je vrijedan povijesni objekt, gdje su na jednom mjestu vidljiva različita arhitektonska rješenja.

X
Skip to content