Gotička crkva u Tornju

Srednjovjekovna gotička crkva nedaleko od sela Toranj kod Pakraca spomenik je hrvatske kulturne baštine najviše kategorije.

Gotička crkva u Tornju
Lokacija
Toranj (Grad Pakrac)
Kontakt
Adresa: 34550, Toranj, Pakrac
Broj telefona:
Email:
Internet stranica: https://muzej-pakrac.hr/

Nepoznanica je kome je crkva izvorno bila posvećena, a danas nosi titular sv. Pantelejmona koji je dobila u postturskom razdoblju. Riječ je o autentičnoj gotičkoj crkvi koja pripada građevinama centralnog tipa.

X
Skip to content