Dolački stari grad

Nalazi se na jednom od grebena južne Babje gore, na oko 365 m nadmorske visine.

TZPZSL
Lokacija
Brestovac
Kontakt
Adresa:
Broj telefona:
Email:
Internet stranica:

Danas je od Dolačkog grada sačuvan dio osmerokutne kule. Po ostatku zidova širine oko jednog metra, može se zaključiti da je bila građena od lomljenog, neobrađenog kamena vezanog vapnenim vezivom.

X
Skip to content