Čaklovac

Stari kameni grad Čaklovac, smješten je na obroncima Psunja na 400 metara nadmorske visini, te je do njega potrebno sat vremena hoda od doline.

Čaklovac
Lokacija
Dragović (Grad Pakrac)
Kontakt
Adresa:
Broj telefona:
Email:
Internet stranica: https://http//muzej-pakrac.hr

Grad je u srednjem vijeku imao važan strateški položaj jer je kraj njega prolazio važan put od Kamengrada i Požege u smjeru Pakraca – gdje je bila prva hrvatska kovnica novca. Vlasnici ovog grada bili su templari, ivanovci, a zatim ban Petar Keglević(1523.) i Franjo Tahi. Turskim osvajanjem 1544.g. gubi svoj značaj, a danas je od cijelog \”kompleksa\” ostala sačuvana visoka peterokutna kula.

X
Skip to content