Povratak 10. travnja 2019.

PROGRAM EDUKACIJE ZA ORGANIZATORE I NOSITELJE TURISTIČKIH SADRŽAJA U PRIRODI

Pozivamo vas na dvodnevnu edukaciju za nositelje i organizatore turističkih sadržaja u prirodi, u organizaciji Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) i Hrvatske gospodarske komore (HGK), koja će se održavati u HGK – ŽK POŽEGA , Vukovarska 6 u trajanju od 17. do 18. travnja 2019., (kontakt: Marko Dumančić, 034/620 021,mdumancic1@hgk.hr)

Podsjećamo da prema Zakonu o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17) sve tvrtke/obrti i ostale pravne i fizičke osobe koje pružaju turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma moraju angažirati ili imati zaposlenu osobu s odgovarajućim domaćim ili stranim uvjerenjem odnosno certifikatom kojim se utvrđuje sposobnost i razina vještine obavljanja pojedine aktivnosti.

Svi pružatelji turističkih usluga aktivnog i pustolovnog turizma dužni su istom se prilagoditi najkasnije do 3. prosinca 2019. godine.

Uvjerenje koje se dobiva završetkom ove edukacije jedno je od priznatih uvjerenja/certifikata za obavljanje određenih aktivnosti s popisa aktivnosti koje se smatraju turističkim uslugama aktivnog i pustolovnog turizma. Cjeloviti popis usluga aktivnog i pustolovnog turizma, popis odgovarajućih uvjerenja odnosno certifikata i drugih uvjeta možete pronaći na službenim stranicama Sektora za turizam HGK.

Program sa satnicom predavanja možete pronaći na poveznici Program ili u prilogu. Registracija polaznika počinje u 8 sati i 30 minuta, a početak je predviđen u 9 sati.

Molimo vas da se prijavite online prijavnicom – Prijavnica Požega

Cijena za tvrtke članice HGK jest 150 kuna po polazniku, dok je za obrte i druge nečlanice HGK cijena 300 kuna. Cijena uključuje cjelodnevni program predavanja u trajanju od dva dana, završnu provjeru znanja te dobivanje uvjerenja o pohađanju.

Nakon online prijave, molimo vas da uplatite odgovarajuću kotizaciju bez koje prijava nije valjana, najkasnije dva dana prije održavanja edukacije.

OPIS PLAĆANJA: Edukacija Pustolovni turizam PŽ
IBAN: HR1423400091100241295
MODEL:HR00
POZIV NA BROJ: 2493730-152-2019

Srdačan pozdrav

program-edukacije-hgss-i-hgk-20195c8777583ef90