Povratak 16. veljače 2018.

Javni poziv za potpore događanjima – Hrvatska turistička zajednica

Ovim putem obaviještavamo organizatore događanja i manifestacija na području Požeško-slavonske županije da je objavljen Javni poziv za potpore događanjima u 2018.godini od strane Hrvatske turističke zajednice https://www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/potpore-hrvatske-turisticke-zajednice/2018/potpore-dogadanjima.

Za sredstva potpore mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe, odnosno:
– trgovačka društva,
– obrti,
– zadruge,
– nacionalni sportski savezi,
– javne ustanove,
– ustanove u kulturi,
– umjetničke organizacije,
– jedinice lokalne i regionalne samouprave,
– turističke zajednice.

Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju događanja sukladno sljedećim programima:

1. Potpore događanjima u pred i posezoni (PPS razdoblje)
2. Potpore nacionalnim i regionalnim događanjima
3. TOP događanja

Dokumentacija za kandidiranje podnosi se:

– u elektronskom obliku na online obrascu JPD-2018. putem linka http://potpore.htz.hr
– u tiskanom obliku – ispunjeni online obrazac JPD-2018. potrebno je isprintati, potpisati i staviti pečat te poslati poštom preporučeno zajedno s cjelokupnom dokumentacijom.

Krajnji rok za podnošenje kandidatura pod točkom 1. i točkom 2. je 12. ožujka 2018. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 12. ožujka 2018. godine).

Krajnji rok za podnošenje kandidatura Turističkoj zajednici županije za program pod točkom 3. je 5. ožujka 2018. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 5. ožujka 2018. godine).

Dodatne informacije možete dobiti isključivo pisanim putem na e-mail potpore@htz.hr najkasnije tri dana prije roka za dostavu kandidatura.

Uvjeti i dokumentacija koju je potrebno priložiti nalaze se u Javnom pozivu u nastavku

JAVNI POZIV za potpore događanjima u 2018. godini