Povratak 21. veljače 2019.

Javni poziv ” Program poticanja ulaganja o povećanje smještajnih kapaciteta na području Požeško-slavonske županije u 2019.g.

Svrha Programa poticanja ulaganja u povećanje smještajnih kapaciteta na području Požeško-slavonske županije u 2019. godini je poticanje na bavljenje turističkom djelatnošću u cilju povećanja broja smještajnih kapaciteta i povećanje kategorije/kvalitete smještajne ponude  radi stvaranja preduvjeta za kontinuirani razvoj turizma na području Požeško-slavonske županije.

VIše na linku.    JP-SMJETAJ-1