Povratak 16. veljače 2018.

Javni natječaj za sufinanciranje projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu u 2018. – Ministarstvo turizma RH

 

Ovim putem obaviještavamo strukovne udruge na području Požeško-slavonske županije da je objavljen Javni natječaj za sufinanciranje projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu u 2018.g. od strane Ministarstva turizma RH http://www.mint.hr/javni-pozivi-11414/11414

Na Javni natječaj mogu se javiti:

strukovne udruge u turizmu i/ili ugostiteljstvu koje statutom imaju utvrđeno djelovanje u području turizma i/ili ugostiteljstva, a koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama (NN 74/14) ili su podnijele zahtjev za usklađenjem pri nadležnom uredu.

Predmet Javnog natječaja je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva za sufinanciranje projekata u 2018. godini, usmjerenih na jačanje konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu i ugostiteljstvu te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma.

Za dodjelu bespovratnih sredstava prihvatljive aktivnosti su projekti stručnog usavršavanja i osposobljavanja:

–  seminari, radionice, kongresi, kao i drugi oblici stjecanja novih kompetencija znanja i vještina za djelatnice/ike i članice/ove udruga

– radionice za opću javnost na teme sukladno ciljevima Javnog natječaja

Cjelovitu dokumentaciju za pojedini projekt čine jedan izvornik obvezne natječajne dokumentacije u papirnatom obliku i jedan istovjetni primjerak obvezne natječajne dokumentacije u elektroničkom obliku (CD/DVD/USB).

Sva pitanja vezana uz Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na slijedeću e-mail adresu: udruge@mint.hr.

Zadnji dan za slanje upita je 01. ožujka 2018. godine, a odgovori će biti objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva najkasnije do 03. ožujka 2018. godine.

Javni natječaj otvoren je do 19. ožujka 2018. godine.

Uvjeti i dokumentacija:

Javni natječaj

Odluka o provedbi javnog natječaja

Odluka o načinu raspodjele sredstava iz Državnog proračuna

Upute za prijavitelje

Obrazac opisa projekta

Obrazac proračuna

Šifre aktivnosti – korisnici

Obrazac izjave o partnerstvu

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Izjava o financiranim projektima

Obrazac životopisa

Obrazac ugovora

Obrazac financijskog izvještaja

Obrazac opisnog izvještaja

Obrazac o stavkama nastalih troškova

Obrazac s opisom svih odstupanja u izvorima financiranja

Strategija razvoja turizma RH do 2020. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_05_55_1119.html