Povratak 26. listopada 2018.

Edukacija bike vodiča

Požeška kotlina ima iznimne predispozicije za razvoj sve popularnijeg cikloturizma. Jedan od temeljnih elemenata za ostvarenje plana je edukacija specijaliziranih bike vodiča, pa je Turistička zajednica Požeško-slavonske županije osmislila i provodi projekt „Razvoj cikloturizma u Požeško-slavonskoj županiji“ koji je ušao u drugu fazu. Projekt se financira sredstvima Požeško-slavonske županije i Ministarstva turizma, a u sklopu ove faze u suradnji s Istarskom turističkom razvojnom agencijom organizirali su edukaciju za bike vodiče, koju upravo prolazi 23 kandidata s područja naše županije.