22. veljače 2017. Dokumenti

dokumenti

Rebalans Financijskog plana TZ PSŽ za 2019.g.

PROGRAM RADA TZPSŽ ZA 2020.g.

FINANCIJSKI PLAN TZPSŽ ZA 2020. GODINU

Rebalans Financijskog plana TZ PSŽ za 2018.g.

Članovi Nadzornog odbora 2018.-2022.

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA 2019.g.

izvješće o radu TZPSŽ za 2018.g. sa financijskim izvješćem

Zapisnik Povjerenstva Javnog poziva potpora događanjima

Zapisnik Povjerenstva poziva na donaciju događanjima

izvješće o radu TZPSŽ za 2017.g. sa financijskim izvješćem

izvješće o radu TZPSŽ za 2016.g. sa financijskim izvješćem

izvješće o radu TZPSŽ za 2015.g. sa financijskim izvješćem

Članovi Turističkog vijeća TZPSŽ 2018. – 2022.g.

Članovi Skupštine TZPSŽ 2018.g. – 2022.g.

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA 2018.g.

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA 2017.g.

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA 2016.g.

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA 2015.g.

izvješće o radu TZPSŽ za 2012.g. sa financijskim izvješćem

izvješće o radu TZPSŽ za 2013.g. sa financijskim izvješćem

izvješće o radu TZPSŽ za 2014.g. sa financijskim izvješćem

Zapisnik sa izborne sjednice skupštine 2014-2018.g.

PROGRAM RADA TZPSŽ ZA 2019.g.

PROGRAM RADA TZPSŽ ZA 2018.g.

PROGRAM RADA TZPSŽ ZA 2017.g.

PROGRAM RADA TZPSŽ ZA 2016.g.

PROGRAM RADA TZPSŽ ZA 2015.g.

PROGRAM RADA TZPSŽ ZA 2014.g.

PROGRAM RADA TZPSŽ ZA 2013.

Financijski plan TZ PSŽ za 2019.

Financijski plan TZ PSŽ za 2018.

Financijski plan TZ PSŽ za 2017.

Financijski plan TZ PSŽ za 2016.

Rebalans Financijskog plana TZ PSŽ za 2015.

Financijski plan TZ PSŽ za 2015.

Rebalans Financijskog plana TZ PSŽ za 2014.

Financijski plan TZ PSŽ za 2014.

Financijski plan TZ PSŽ za 2013.

Članovi Nadzornog odbora 2014.-2018.

Članovi Nadzornog odbora 2010.-2014.

Članovi skupštine 2014.-2018.

Članovi skupštine 2010.-2014.

Članovi turističkog vijeća 2014.-2018.

Članovi turističkog vijeća 2010.-2014.

Odluke – Turističko vijeće

Odluke – Skupština

Statut TZ Požeško-slavonske županije

Sponzorstva i donacije 2015.

Sponzorstva i donacije 2014.

Sponzorstva i donacije 2013.

Poslovnik o radu NO

Poslovnik o radu Skupštine TZPSŽ

Poslovnik o radu Turističkog vijeća TZPSŽ

Poslovnik o radu Turističkog vijeća TZPSŽ