22. veljače 2017.

Dokumenti

PROGRAM RADA TZPSŽ ZA 2019.

PROGRAM RADA TZPSŽ ZA 2018.

PROGRAM RADA TZPSŽ ZA 2017.

PROGRAM RADA TZPSŽ ZA 2016.

PROGRAM RADA TZPSŽ ZA 2015.

PROGRAM RADA TZPSŽ ZA 2014.

PROGRAM RADA TZPSŽ ZA 2013.

Financijski plan TZ PSŽ za 2019.

Financijski plan TZ PSŽ za 2018.

Financijski plan TZ PSŽ za 2017.

Financijski plan TZ PSŽ za 2016.

Rebalans Financijskog plana TZ PSŽ za 2015.

Financijski plan TZ PSŽ za 2015.

Rebalans Financijskog plana TZ PSŽ za 2014.

Financijski plan TZ PSŽ za 2014.

Financijski plan TZ PSŽ za 2013.

Članovi Nadzornog odbora 2014.-2018.

Članovi Nadzornog odbora 2010.-2014.

Članovi skupštine 2014.-2018.

Članovi skupštine 2010.-2014.

Članovi turističkog vijeća 2014.-2018.

Članovi turističkog vijeća 2010.-2014.

Odluke – Turističko vijeće

Odluke – Skupština

Statut TZ Požeško-slavonske županije

Sponzorstva i donacije 2015.

Sponzorstva i donacije 2014.

Sponzorstva i donacije 2013.

Poslovnik o radu NO

Poslovnik o radu Skupštine TZPSŽ

Poslovnik o radu Turističkog vijeća TZPSŽ

Poslovnik o radu Turističkog vijeća TZPSŽ