Povratak 12. studenoga 2018.

23 nova biciklistička vodiča Požeško-slavonske županije

Turistička zajednica Požeško-slavonske županije provela je 1 dio od ukupno 3 dijela projekta Razvoja cikloturizma u Požeško-slavonskoj županiji – II faza. Edukaciju za biciklističke vodiče provela je razvojna agencija iz Pazina IRTA d.o.o. , koja je uručila 23 uvjerenja za biciklističkog vodiča.

Svaki od polaznika je dobio uvjerenje od Hrvatskog biciklističkog saveza da može voditi skupine biciklista po našoj županiji i šire.

U završnoj fazi su i ostala 2 dijela ” Izrada biciklističke karte Požeško-slavonske županije” i ”Uključivanje cikloturističkih ruta i turističkog sadržaja Požeško-slavonske županije u projekt Croatia bike routes” koja bi trebali biti gotova do kraja 2018 godine.