Povratak 10. svibnja 2019.

Sudjelovanje na Međunarodnoj konferenciji o arheologiji i turizmu u Zagrebu

Međunarodna konferencija o arheologiji i turizmu – Sense and Sustainability održana je u Arheološkom muzeju u Zagrebu kroz protekli tjedan (od 06. do 10. svibnja 2019.g.) u organizaciji Arheološkog muzeja u Zagrebu i u suradnji s Europskim udruženjem arheologa i Projektom Iron-Age-Danube.

Na konferenciji je sudjelovalo preko 200 stručnjaka iz područja arheologije i turizma iz čitavog svijeta. Neke od tema tijekom trajanja konferencije bile su kulturne rute, doživljajni turizam i destinacijski menadžment arheološke baštine, arheološki turizam u zaštićenim područjima (lokaliteti svjetske baštine, nacionalni parkovi), održivi razvoj, arheologija i turizam namijenjene arheolozima, turističkim stručnjacima i ostalim dionicima koji stvaraju i upravljanju kulturno-turističkim proizvodima.

Stručnjaci sa svih strana svijeta okupili su se na konferenciji koja je u prvi plan stavila održivo upravljanje arheološkom baštinom u njenom svojstvu kulturno-turističkog resursa, odnosno potencijalne ili stvarne turističke atrakcije.

Dana 09.svibnja 2019.g. na radionici na temu „Approaches and challenges in development and sustainable management of cultural routs“ na konferenciji su sa radom „Tourism valorization of archaeological research“  sudjelovale Maja Jakobović Vukušić i Ivona Odvorčić Kahanek ispred TZ Požeško-slavonske županije.

Konferencija „Sense and Sustainability: International Conference on Archaeological Cultural Heritage and Tourism“ jedan je od projektnih ciljeva međunarodnog projekta „Monumentalni krajolici starijeg željeznog doba na prostoru Podunavlja“ (akronim: Iron-Age-Danube, kod projekta: DTP 1-1-248-2.2, sufinanciran od EFRR) koji se provodi u sklopu Interreg programa Transnacionalne suradnje Dunav 2014.-2020., te je djelomično financirana sredstvima projekta, a isti projekt uključivao je istraživanja lokaliteta Gradine i arheološki kamp na području Općine Kaptol u Požeško-slavonskoj županiji.